1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(83)'2010
  5. Проблема перевезення міжнародної пошти

Проблема перевезення міжнародної пошти

Н.В. Гороховатська, І.В. Якименко
Анотації на мовах:


Анотация: В роботі розглядається проблема перевезень міжнародної пошти. Ця задача відноситься до класу задач оптимізації шляхів на графах великої розмірності. Наведено формальну постановку задачі та представлений один із способів декомпозиції задачі. Наведені основні етапи вирішення та методи побудування наближеного рішення задачі.


Ключові слова: графи, оптимізація, транспортні перевезення, теорія розкладів, пошта