1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(83)'2010
  5. Можливості використання контрольних карт для визначення розладки процесу

Можливості використання контрольних карт для визначення розладки процесу

Н.О. Рековець
Анотації на мовах:


Анотация: Відповідно до ДСТУ ISO 17025 і ДСТУ ISO 5725 якість випробувань і кваліфікаційна рівень лабораторії повинен бути підтверджений внутрішньолабораторним моніторингом. Для цієї мети рекомендується використовувати контрольні карти Шухарта, модифіковані для процесу випробувань. Однак застосування контрольних карт для "нетипових" ситуацій, коли немає безпосередньо виходу результатів за контрольний рівень, не має теоретичного обґрунтування й більшою мірою носить евристичний характер, що базується на інтуїції дослідника. У даній статті проведені результати аналізу можливих ситуацій, по яких можна судити про порушення умов повторюваності й (або) відтворюваності в випробувальній лабораторії.


Ключові слова: розладка процесу, контрольні карти Шухарта, особливі випадки