1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(83)'2010
  5. Методика оптимізації організаційної структури підприємства на основі реструктурізації системи технологічних бізнес-процесів

Методика оптимізації організаційної структури підприємства на основі реструктурізації системи технологічних бізнес-процесів

С.В. Тупкало, В.М. Тупкало
Анотації на мовах:


Анотация: В статті розглядається підхід до рішення задачі оптимізації організаційних структур процесно-орієнтованих підприємств.


Ключові слова: процесний підхід до управління, організаційна структура, бізнес-процес, реінжиніринг