1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(83)'2010
  5. Еквівалентність семантичних функцій

Еквівалентність семантичних функцій

Д.В. Преснякова
Анотації на мовах:


Анотация: У статті пропонується метод обчислення смислової еквівалентності двох природно-мовних форм, представлених у вигляді семантичних функцій. Сенс мовних форм обмежується рівнем лексичної семантики, тобто базою знань, представленою у вигляді тлумачного словника, де кожне значення слова описується семантичною функцією. У основі методу лежить представлення семантичної функції орієнтованим деревом, де кожна вершина помічена семантичною функцією. Метод полягає в обході дерев і встановлення для кожної пари вершин еквівалентності в плані лексичної семантики. Операція обчислення еквівалентності може бути використана при автоматичному аналізі природномовних текстів, при контекстному пошуку інформації.


Ключові слова: природна мова, тлумачний словник, семантична функція, семантичний словник, еквівалентність функцій, формалізація природної мови