1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(83)'2010
  5. Аналіз процесів прийняття рішень в інтелектуальних системах

Аналіз процесів прийняття рішень в інтелектуальних системах

І.С. Творошенко
Анотації на мовах:

У даній статті розглянуті питання, присвячені аналізу роботи інтелектуальної системи прийняття рішень стосовно моделювання процесів кардіології людини. Проведено низку тестових прикладів для визначення складності інструментальних засобів, а також показана практична значимість розробленої системи.
Ключові слова: логічне виведення, моделювання процесів, нечітка інтервальна логіка, мережеві моделі, коефіціент впевненості