1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(83)'2010
  5. Розробка алгоритму для вирішення завдання ро автоматизації обліку електроенергії

Розробка алгоритму для вирішення завдання ро автоматизації обліку електроенергії

П.Ф. Буданов, Г.В. Гузій
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі показано, що система обліку електроенергії повинна включати розрахунок і нормування втрат електроенергії на об'єктах енергоспоживання і здійснюватися з максимальним використанням наявної в енергосистемі інформації, що базується на основі детальних розрахунків технічних втрат з розбиттям по устаткуванню, ступеням напруги і підприємствам електромереж. Запропонована інтегрована багаторівнева система розрахунків, яка забезпечує доступність, прозорість і перевіряємість початкових даних і результатів розрахунків нормативів втрат для об'єктів енергоспоживання. Основним напрямом розвитку програмного забезпечення за розрахунками технічних втрат електроенергії є розробка алгоритмів завдань обліку електроенергії і створення на їх основі автоматизованої системи розрахунку і аналізу втрат і балансів електроенергії по електричним мережам в цілому, виділеним ділянкам, ступеням напруги, структурним підрозділам, окремим вузлам.


Ключові слова: електроенергія, контроль і облік електроенергії, втрати електроенергії, активна і реактивна електроенергія, об'єкт і точка контролю електроенергії