1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(17)'2014
  5. Керування частотою п’єзорезонансної коливальної системи градієнтом поля збудження

Керування частотою п’єзорезонансної коливальної системи градієнтом поля збудження

С. В. Хуторненко , Д. П. Васильчук , Д. А. Семенець
УДК 621.396
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

У статті запропоновано математичну модель п’єзорезонансної коливальної системи з управлінням по частоті градієнтом поля збудження резонатора. Отримано залежність власної частоти коливань п’єзоелемента від хвильового числа при квадратичному розподілі потенціалу поля по поверхні п’єзоелемента.
Ключові слова: кварцовий генератор, градієнт поля, п’єзорезонансна коливальна система, товщиннозсувні коливання
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Хуторненко С. В. Керування частотою п’єзорезонансної коливальної системи градієнтом поля збудження / С. В. Хуторненко , Д. П. Васильчук , Д. А. Семенець  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. — 2014. — № 4. — С. 56-59.