1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(17)'2014
  5. Формування інформаційних ознак інформаційної моделі конфліктних ситуацій для систем управління складних динамічних об'єктами

Формування інформаційних ознак інформаційної моделі конфліктних ситуацій для систем управління складних динамічних об'єктами

П.Г. Берднік, Д.Н. Обідін, О.С. Бодяк
Анотації на мовах:


Анотация: У статті запропоновано метод формування інформаційних ознак інформаційної моделі конфліктних ситуацій, який призначений для вирішення завдань проектування системи інформаційного забезпечення процесів прийняття рішень оператором при управлінні складними динамічними системами.


Ключові слова: інформаційна модель, інтелектуальна діяльність оператора, процес прийняття рішення, системи управління