1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(17)'2014
  5. Дослідження показників якості функціонування інтелектуальних вузлів коммутації у телекомунікаційних системах і мережах

Дослідження показників якості функціонування інтелектуальних вузлів коммутації у телекомунікаційних системах і мережах

Мохамад Абу Таам Гані, О.А. Смірнов, М.С. Якименко, С.А. Смірнов
Анотації на мовах:


Анотация: На основі GERT-мережі розроблено математичну модель інтелектуального вузла комутації з обслуговуванням інформаційних пакетів різного пріоритету, що відрізняється від відомих урахуванням максимальної приоритезації інформаційних пакетів метаданих при їх передачі в «хмарні» антивірусні системи. Це дозволило визначити еквівалентну W-функцію, функцію розподілу і щільність розподілу часу обслуговування інформаційних пакетів метаданих в інтелектуальних вузлах комутації при їх передачі в «хмарні» антивірусні системи. У результаті проведених досліджень відзначено, що максимум щільності розподілу часу обробки інформаційних пакетів метаданих в інтелектуальних вузлах комутації припадає на малий проміжок від 1 до 2 мс.


Ключові слова: інформаційно-телекомунікаційні мережі, хмарні антивіруси, GERT-модель