1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(17)'2014
  5. Математична модель виявлення низькоактивного іонізуючого гамма-випромінювання

Математична модель виявлення низькоактивного іонізуючого гамма-випромінювання

Ю.Ю. Гончаренко, М.М. Дівізінюк, О.В. Фаррахов
Анотації на мовах:


Анотация: Показано, що низькоактивне гамма випромінювання може бути виявлене при вузькосмуговому стробуванні всього спектру вимірів, обчислення в кожній вузькій смузі кореляційної матриці і подальшого її порівняння з нормативною. У разі значної розбіжності значення матриць приймається рішення про наявність низькоактивного джерела.


Ключові слова: джерело випромінювання, радіоактивний фон, кореляційна матриця, вузькосмугове стробування