1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(17)'2014
  5. Кваліфікаційне формування складу команди проекту

Кваліфікаційне формування складу команди проекту

Н.В. Доценко, О.І. Шостак, О.О. Лисенко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянуто питання кількісної оцінки якісного складу трудових ресурсів проекту за видами комплексів робіт різного ступеня складності в умовах невизначеності їх обсягів. Отримані результати дозволяють сформувати в рамках необхідного рівня якості виконавців різної кваліфікації склад команди проекту, який забезпечує реалізацію всього комплексу робіт в необхідні терміни, із запланованими витратами за умови, що обсяги необхідних розробок задаються за допомогою інтервальних оцінок їх можливої зміни.


Ключові слова: узагальнений показник якості команди проекту, інтервальні оцінки обсягів розробок, задача математичного програмування, математична гра з нульовою сумою, принцип гарантованого результату, задача лінійного програмування