1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(84)'2010
  5. Класифікація показників безпеки інформації

Класифікація показників безпеки інформації

О.В. Потій, Д.Ю. Пилипенко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті проводиться аналіз моделей показників безпеки, а також основні таксономії показників безпеки. В ході аналізу виділені властиві таксономіям показників безпеки гідність і недоліки. На підставі проведеного аналізу запропоновано напрям для подальших досліджень.


Ключові слова: метрика безпеки, показник безпеки інформації, таксономія показників