1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(84)'2010
  5. Високопродуктивні алгоритми для виправлення незалежних помилок в циклічних кодах

Високопродуктивні алгоритми для виправлення незалежних помилок в циклічних кодах

В.П. Семеренко
Анотації на мовах:


Анотация: Запропонована багаторівнева графова модель циклічного коду на основі теорії лінійних послідовнісних схем (ЛПС). За допомогою графової моделі коду розроблені алгоритми виправлення незалежних помилок, проведена оцінка коректуючої здатності коду, введено підклас легкодекодованих циклічних кодів, запропоновано критерій для розпізнавання помилок за межами мінімальної кодової відстані, які виявляються та виправляються. Проведено асимптотичний аналіз складності розглянутих алгоритмів при їх послідовній та паралельній реалізації.


Ключові слова: циклічні коди, виправлення помилок, лінійні послідовнісні схеми, граф, паралельна обробка