1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(85)'2010
  5. Особливості оцінювання невизначеності вимірювань у стандарті ISO 14253-2

Особливості оцінювання невизначеності вимірювань у стандарті ISO 14253-2

О.І. Бочарова, С.В. Водотика, І.П. Захаров
Анотації на мовах:

Проаналізовано алгоритм оцінювання невизначеності вимірювань на основі моделі прозорого та чорного ящиків, розглянуто особливості оцінювання невизначеності вхідних величин за типом А і В, складання бюджету невизначеності, обчислення сумарної стандартної та розширеної невизначеності для корегованих та некорегованих вхідних величин. Наведена реалізація процедури менеджменту невизначеності PUMA для існуючого та проектуємого вимірювальних процесів.
Ключові слова: невизначеність, ISO 14253-2, GUM, менеджмент невизначеності, чорний ящик, прозорий ящик