1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(85)'2010
  5. Невизначеність як параметр розподілення похибки

Невизначеність як параметр розподілення похибки

С.Ф. Левін
Анотації на мовах:


Анотация: Рекомендації РМГ 91–2009 «ДСВ. Сумісне використання понять «похибка вимірювань» та «невизначеність вимірювань». Загальні принципи розглянуті в термінах ймовірності та статистики.


Ключові слова: концепції ймовірності, розподілення, параметр, максимальна правдоподібність