1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(85)'2010
  5. О необхідності створення нових рекомендацій з оцінювання похибок та невизначеностей вимірювань

О необхідності створення нових рекомендацій з оцінювання похибок та невизначеностей вимірювань

С.Г. Рабинович
Анотації на мовах:


Анотация: У статті надано огляд та аналіз недоліків Настанови з подання невизначеностей вимірювань. Настанова не торкається простих однократних вимірювань, які є, основними для промисловості та торгівлі, надає помилкові рекомендації, використовує неправильно побудовану термінологію, ревізія філософії вимірювань основана на помилці та непотрібна. У підсумку Настанова не вирішує поставлену задачу, її потрібно розробляти заново. Щоб запобігти повторення похибок цю роботу слід передати OILM.


Ключові слова: метрологія, вимірювання, невизначеність, похибка