1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(85)'2010
  5. РОЗРАХУНОК ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТУ СТЬЮДЕНТА ДЛЯ ДРІБНОГО ЧИСЛА СТЕПЕНІВ СВОБОДИ

РОЗРАХУНОК ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТУ СТЬЮДЕНТА ДЛЯ ДРІБНОГО ЧИСЛА СТЕПЕНІВ СВОБОДИ

І.П. Захаров, К.А. Клімова
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядаються результати розрахунку значень коефіцієнту Стьюдента для дрібного числа степенів свободи. Наведені значення коефіцієнту Стьюдента для ймовірностей 0,9; 0,95; 0,9545; 0,98; 0,99 0,9973 для числа степенів свободи від 1 до 7 з кроком 0,1. Показана можливість отримання значень коефіцієнту Стьюдента для числа степенів свободі менше одиниці. Запропонована формула, яка з високою точністю аппроксимує залежність коефіцієнту Стьюдента від числа степенів свободи.


Ключові слова: розширена невизначеність вимірювання, коефіцієнт покриття, коефіцієнт Стьюдента, ефективне число степенів свободи