1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(85)'2010
  5. Модифікація теорії вимірювання

Модифікація теорії вимірювання

Ю.П. Мачехін
Анотації на мовах:


Анотация: У даній роботі отримала подальший розвиток теорія вимірювань для забезпечення коректності аналізу р езультатів вимірювань в нелінійних динамічних системах. Вивчено принципово нові умови вимірювального завдання, пов'язані з особливостями поведінки нелінійних динамічних систем. Показано, що між якісною теорією диференціальних рівнянь і методами оцінки невизначеності вимірювань існує зв'язок, який забезпечує оцінку умов викона ння вимірювань.


Ключові слова: невизначеність, стійкість динамічної системи, динамічний хаос