1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(85)'2010
  5. Невизначеність і точність вимірювань як параметри оптимального опису результатів спостережень

Невизначеність і точність вимірювань як параметри оптимального опису результатів спостережень

С.І. Мельник
Анотації на мовах:


Анотация: Показано, що структура оптимального опису результатів вимірювань з урахуванням апріорної інформації про систему об'єкт – вимірювальний прилад визначає макроскопічні властивості об'єкта, що досліджується, як нечіткі величини. Запропоновано розглядати відносну алгоритмічну складність опису результатів вимірювання як міру їх невизначеності, а оптимальну точність завдання параметрів опису як точність вимірювання відповідних величин. Запропоновано конструктивний підхід до опису результатів вимірювань, в якому не використовується поняття істинного значення вимірюваної величини. Рівняння динаміки для такого опису не призводять до парадоксу незворотності.


Ключові слова: невизначеність вимірювань, точність вимірювань, алгоритмічна складність опису, апріорна інформація, парадокс незворотності