1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(85)'2010
  5. Оптимальне планування експерименту при дослідженні похибок приладів і систем

Оптимальне планування експерименту при дослідженні похибок приладів і систем

М.Д. Кошовий, Є.Є. Калашников, О.М. Костенко.
Анотації на мовах:


Анотация: Для дослідження ваговимірювальної системи безперервного дозування сипких матеріалів за допомогою пакету прикладних програм отримані оптимальні за вартістю реалізації план повного факторного експерименту і математичні моделі, що описують залежність відносної похибки від суттєвих факторів. Знайдені оптимальні режими її роботи. Для дослідження похибок таких приладів як пристрій контролю якості діелектричних матеріалів, вихорострумовий перетворювач товщини діелектричних покриттів, безконтактний вимірювач постійного струму і густини струму отримані оптимальні за вартістними витратами плани експерименту. Виконано порівняльний аналіз отриманих планів.


Ключові слова: похибка, оптимальний план, експеримент, вартість, прилад, система