1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(18)'2015
  5. Метод формалізації ознак при обробці радіолокаційної інформації

Метод формалізації ознак при обробці радіолокаційної інформації

Є.О. Украінець, Ю.В. Новіков, А.П. Глушко
Анотації на мовах:


Анотация: Стаття присвячена діяльності оператора в системах контролю за порядком використання повітряного простору. Запропоновано метод формування інформаційних ознак конфліктних ситуацій, що виникають при обробці радіолокаційної інформації, що є частиною методу побудови інформаційної моделі з вирішення конфліктів.


Ключові слова: інформаційна модель, процес прийняття рішення, системи управління