1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(85)'2010
  5. Теоретичні аспекти планування вимірювальних експериментів при проведенні клінічного дослідження лікарських засобів

Теоретичні аспекти планування вимірювальних експериментів при проведенні клінічного дослідження лікарських засобів

В.Є. Доброва
Анотації на мовах:


Анотация: Проведено аналіз і визначені теоретичні підходи до завдання планування вимірювальних експериментів при проведенні клінічних досліджень лікарських засобів. На основі запропонованих теоретичних підходів розроблено математичні моделі окремих вимірювальних експериментів, які проводяться при клінічному дослідженні, з урахуванням цього визначені та обґрунтовані прийнятні для оцінки показники. Розглянуто причини виникнення невизначеностей при проведенні клінічних випробувань.


Ключові слова: планування вимірювального експерименту, статистична модель, клінічні дослідження, невизначеність вимірювань, факторний аналіз