1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(85)'2010
  5. Оцінка границь невизначеності при встановленні сорту бавовняних волокон пряжі текстильного матеріалу

Оцінка границь невизначеності при встановленні сорту бавовняних волокон пряжі текстильного матеріалу

Г.О. Скрипко, Д.Г. Сарибекова, С.М. Ваколюк
Анотації на мовах:

Проведено аналіз можливості зниження невизначеності при оцінки якості бавовни стандартним методом (ГОСТ 3813-72). Дана математична обробка даних, отриманих при встановленні технологічного сорту бавовняних волокон пряжі методом поляризаційної мікроскопії з використанням універсальної компенсаційної пластини – кварцового клина. Аналіз отриманих результатів показав, що використання вдосконаленого методу поляризаційної мікроскопії для оцінки якості волокон пряжі дозволяє знизити значення невизначеності результату. Встановлено, що вірогідність результату забезпечується виміром 50 і більше волокон. З метою технічної й економічної доцільності запропоновано збільшити кількість вимірюваних волокон до 80 – 100 штук.
Ключові слова: невизначеність вимірів, метод оцінки якості, волокна бавовни, пряжа, кількість вимірюваних волокон, поляризаційний мікроскоп, універсальний компенсатор