1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(18)'2015
  5. Розширення нечіткої моделі процесів керування мобільним об’єктом

Розширення нечіткої моделі процесів керування мобільним об’єктом

Є.І. Кучеренко, О.Д. Дрюк
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі виконано змістовний аналіз існуючих моделей та методів розв’язання задач оптимального керування мобільними об’єктами. Модифіковано формальну модель пересування мобільного об’єкта за заданою траєкторією з урахуванням перешкод. Визначено точністні показники моделі. Підтверджено ефективність підходу. З метою підвищення ефективності налаштування нечіткої моделі виконано модифікацію нечітких процесів, що представлені інтервальними функціями належності. Розроблено критерії адекватності моделі об’єкта. Виконано перевірку функціонування отриманої моделі, що підтвердила адекватність моделі та процесів.


Ключові слова: мобільний об'єкт, нечітка логіка, траєкторія, перешкода, оптимізація, функція ризику, модель типу 2