1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(86)'2010
  5. Дослідження закономірностей акустичної взаємодії елементів антенних решіток, які утворені електропружними циліндричними перетворювачами

Дослідження закономірностей акустичної взаємодії елементів антенних решіток, які утворені електропружними циліндричними перетворювачами

О.В. Коржик
Анотації на мовах:

З використанням розв`язку задачі гідроелектропружності про прийом звукових хвиль системами у вигляді решіток, які виконано на основі п’єзокерамічних колових тонкостінних перетворювачів з розрізними електродами – досліджено загальні закономірності акустомеханічної взаємодії перетворювачів решітки за різних кутів падіння плоскої акустичної хвилі та хвильових розмірів. Визначено характер коливань перетворювачів решітки в залежності від відстані між елементами.
Ключові слова: акустична взаємодія, решітка, електропружний перетворювач, форма коливань, електрод, оболонка, електричне навантаження, тиск, нормальна складова переміщень