1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(86)'2010
  5. Про модифікацію методів оперативного настроювання функцій належності в знання орієнтованих моделях

Про модифікацію методів оперативного настроювання функцій належності в знання орієнтованих моделях

Є.І. Кучеренко, А.В. Корніловський, І.С. Глушенкова
Анотації на мовах:

Розглянуті питання модифікації методу дихотомії в завданнях настройки параметрів функцій приналежності на основі багатозначної логіки. Запропонована модифікація програмного забезпечення, сформульовані рекомендації по оперативній настройці функцій приналежності в знання орієнтованих моделях.
Ключові слова: фаззі системи, моделі, метод дихотомії, UML-діаграми, модифікація методів і моделей