1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(86)'2010
  5. Дослідження динамічної кластеризації лінійнонеподільних зашумлених експериментальних даних

Дослідження динамічної кластеризації лінійнонеподільних зашумлених експериментальних даних

Н.С. Лесна, Т.Б. Шатовська, А.В. Ляховець
Анотації на мовах:

Розглядається ієрархічний багаторівневий алгоритм, що складається з кількох фаз: побудова графу, огрублення, поділ та. об'єднання, на кожній з яких можуть бути використані різні підходи та алгоритми.
Ключові слова: кластерний аналіз, ієрархічне групування, огрублення, поділ, неогрублення, Chameleon