1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(86)'2010
  5. Метод нечіткого структурного аналізу онтологій

Метод нечіткого структурного аналізу онтологій

О.І. Морозова, О.Ю. Соколов, В.М. Хуссейн
Анотації на мовах:

У роботі розглядається подання знань у вигляді онтології для поліпшення процесу навчання. У запропонованому підході до вирішення завдання, кожен учень додає відредаговану онтологію щодо свого бачення структури розглянутої інформації. На підставі онтологій, отриманих спільнотою тих, що навчаються, формується так звана ідеальна онтологія подання інформації. Для порівняння побудованих онтологій з ідеальною онтологію використовуються графи онтологій. Для побудови графів онтологій, в даній роботі пропонується використовувати метод нечіткого структурного аналізу онтологій.
Ключові слова: онтологія, текстове представлення знань, нечіткі множини, метод нечіткого структурного аналізу онтологій, матриця напівдосяжності, онтологічний граф, множини рівнів