1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(86)'2010
  5. Визначення частот формант голосового сигналу на виході гребінки смугових фільтрів

Визначення частот формант голосового сигналу на виході гребінки смугових фільтрів

В.В. Поповський, С.М. Бобрицький, В.Є. Саваневич, В.М. Ткачов
Анотації на мовах:

Розроблено метод визначення частот формант голосового сигналу на виході гребінки смугових фільтрів, що дозволяє поліпшити точність пофонемного короткочасного спектрального аналізу мовних фрагментів, що передаються в пакетних мережах з втратами. Для цього для отримання відповідної системи рівнянь максимальної правдоподібності використано математичний апарат групованих вибірок, що дозволяє врахувати факт дискретного, в частотному діапазоні, представлення енергії голосового сигналу при оцінці середніх частот формант мовного сигналу.
Ключові слова: форманти мовних сигналів, пофонемний короткочасний спектральний аналіз мовних сигналів, груповані вибірки, локальне математичне очікування