1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(86)'2010
  5. Управління ресурсами вузла комп'ютерної мережі по критерію середнє число черг, довжина яких не нижче критичною

Управління ресурсами вузла комп'ютерної мережі по критерію середнє число черг, довжина яких не нижче критичною

П.Є. Пустовойтов
Анотації на мовах:

Запропоновано методику управління обслуговуванням потоків пакетів даних в комп'ютерних мережах, що враховує відмінності в їх відносному пріоритеті. Критерій визначення якості розподілу ресурсу – середнє число черг, довжина яких не нижче критичною. Задача вирішується методом невизначених множників Лагранжа. Проводиться порівняння з іншими критеріями якості.
Ключові слова: комп'ютерні мережі, управління ресурсами вузлів комп'ютерної мережі, математичне моделювання, оптимізація