1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(86)'2010
  5. Алгоритм оцінки параметрів центроїда групи нерозподілених об‘єктів

Алгоритм оцінки параметрів центроїда групи нерозподілених об‘єктів

О.В. Ситнік, В.М. Карташов, О.О. Супрун
Анотації на мовах:

Розглядається статистично оптимальний алгоритм обробки сигналів для селекції групи точкових відбивачів моноїмпульсним методом. В основу алгоритму покладено розклад матриці спостереження за методом Холесського, що дозволило безпосередньо по спостережуваному сигналу будувати оцінки центроїда групи. Обробка сигналу при цьому складає виділення сигналів сумарного і різницевого каналів прийому й оцінювання відповідних коефіцієнтів матриці спостереження. Виграш у чутливості стосовно класичного способу обробки значною мірою залежить від припустимого інтервалу спостереження, на якому здійснюється когерентне приймання відбитих від групи об'єктів сигналів.
Ключові слова: моноімпульсний метод, моноімпульсний радар, центроїд, просторова селекція, адаптивна антенна решітка