1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(86)'2010
  5. Структура програмного комплексу синтезу і верифікації моделей цифрових автоматів

Структура програмного комплексу синтезу і верифікації моделей цифрових автоматів

Л.А. Шувалова, Д.Н. Моамар, Т.Ю. Уткина
Анотації на мовах:

У статті розглянуто призначення та умови застосування програмного забезпечення, що входить до складу програмного комплексу; призначеного для синтезу алгоритмів автоматизованого управління фасувально-пакувальними машинами. Детально висвітлені методи і засоби лінгвістичної компіляції, описані типи використовуваних ними даних. Дано опис режимів, в яких може застосовуватися або модифікуватися комплекс для розширення його функцій.
Ключові слова: цифровий автомат, автоматизоване управління