1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(86)'2010
  5. Оцінка параметрів рангового розподілу Мандельброта-Ціпфа

Оцінка параметрів рангового розподілу Мандельброта-Ціпфа

В.Ю. Дубницький, О.І. Ходирєв
Анотації на мовах:

Одержані оцінки параметра розподілу Ціпфа-Манедельброта методом моментів та методом максимуму правдоподібності.
Ключові слова: рангові розподіли, розподіл Ціпфа, розподіл Ціпфа- Мандельброта, метод моментів, метод максимуму правдоподібності