1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(86)'2010
  5. Побудова алгебри згортальних кодів

Побудова алгебри згортальних кодів

І.Є. Кужель
Анотації на мовах:

Розглядаються згортальні коди алгебри, побудовані через узагальнення недвійкових групових блокових кодів на випадок напівнескінченної довжини кодового слова. Пропонується новий спосіб їх опису через ненульові компоненти спектральних складових. Пропонований спосіб дозволяє ефективно приховувати правило згортального кодування при побудові кодових шифросистем. Наводяться приклади побудови згортальних кодів алгебри з використанням нового способу їх опису.
Ключові слова: згортальні коди, правило кодування, породжуюча матриця, породжуючий багаточлен, ненульові компоненти спектральних складових