1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(86)'2010
  5. Ієрархічна кластерізація мультимножин в процесі консолидації інформації

Ієрархічна кластерізація мультимножин в процесі консолидації інформації

Д.Б. Єльчанінов, М.С. Косіло
Анотації на мовах:

Засоби теорії мультимножин розглядаються як один із шляхів вирішення проблеми формалізації процесу консолідації інформації. Зіставлені процес консолідації інформації та процедура ієрархічної кластерізації. Наведено приклад використання процедури кластерізації у процесі консолідації інформації щодо фірм-конкурентів.
Ключові слова: консолідація інформації, мультимножина, кластерізація, дендрограма