1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(86)'2010
  5. Модель нечіткої експертної системи оцінки ризику розвитку професійно обумовлених захворювань

Модель нечіткої експертної системи оцінки ризику розвитку професійно обумовлених захворювань

А.І. Поворознюк, Н.О. Чікіна, І.В. Антонова
Анотації на мовах:

Запропоновано метод ідентифікації стану здоров'я на основі виявлених зовнішніх і внутрішніх чинників ризику в умовах шкідливого виробництва. Розроблено модель нечіткої експертної системи прогнозу рівня ризику розвитку професійно обумовлених алергодерматозів і визначені функціональні характеристики її модулів. Проведено комп'ютерне моделювання в середовищі MATLAB.
Ключові слова: ідентифікація стану, нечітка експертна система, прогноз ризику розвитку, комп'ютерне моделювання