1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(86)'2010
  5. Програмне забезпечення системи формування комплексу лікарських препаратів у дерматології

Програмне забезпечення системи формування комплексу лікарських препаратів у дерматології

О.А. Поворознюк
Анотації на мовах:

Розроблено комп'ютерну систему підтримки прийняття рішення задачі багатокритеріального підбору лікарських препаратів у дерматології з урахуванням розгорнутого діагнозу й індивідуальних особливостей пацієнта. Інтелектуальним модулем системи є модифікована нейрона мережа адаптивної резонансної теорії. Вагами зв'язків мережі є глобальні пріоритети, отримані методом аналізу ієрархій при багатокритеріальному порівнянні препаратів-аналогів. Розроблено структуру бази даних і бази знань, виконана програмна реалізація системи і її тестова перевірка на реальних даних.
Ключові слова: комп'ютерна система, комплекс лікарських препаратів, штучна нейронна мережа, метод аналізу ієрархій, програмне забезпечення, база даних, база знань