1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(18)'2015
  5. Аналіз кореляційних властивостей послідовностей (псевдо) випадкових чисел

Аналіз кореляційних властивостей послідовностей (псевдо) випадкових чисел

Е.В. Фауре, А.І. Щерба, А.О. Лавданський
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі виконано порівняльний аналіз автокореляційних властивостей послідовностей, породжених комбінаційним генератором із різними параметрами, генератором типу «Вихор Мерсенна», і послідовностей «істинно випадкових» чисел. Результати, отримані в роботі, підтверджують однорідність оцінок автокореляційних функцій послідовностей псевдовипадкових чисел комбінаційного генератора і генератора типу «Вихор Мерсенна» з оцінкою автокореляційної функції випадкової послідовності чисел, а також дозволяють використовувати комбінаційний генератор у задачах, що потребують некорельованих послідовностей чисел.


Ключові слова: послідовність (псевдо) випадкових чисел, комбінаційний генератор, кореляція, автокореляційна функція, статистичний критерій