1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(18)'2015
  5. Розробка методів синтезу трирозрядних розширених матричних елементарних функцій

Розробка методів синтезу трирозрядних розширених матричних елементарних функцій

В. Г. Бабенко , Р. П. Мельник , С. В. Гончар
УДК 004.056.55:004.312.2
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Проведено вивчення груп прямих та обернених елементарних функцій розширеного матричного криптографічного перетворення, а також отримано правила їх синтезу. Розроблено методи синтезу трирозрядних розширених матричних елементарних функцій в дискретному та модульно-дискретному представленнях.
Ключові слова: захист інформації, криптографічне перетворення, трирозрядна розширена матрична елементарна функція, дискретне представлення, модульно-дискретне представлення
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Бабенко В. Г. Розробка методів синтезу трирозрядних розширених матричних елементарних функцій / В. Г. Бабенко , Р. П. Мельник , С. В. Гончар  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. — 2015. — № 1. — С. 154-156.