1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(18)'2015
  5. РОЗРОБКА K-ЗНАЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ АРТ З ДЕКІЛЬКОМА ПОЛЯМИ ОБРОБНИХ НЕЙРОНІВ

РОЗРОБКА K-ЗНАЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ АРТ З ДЕКІЛЬКОМА ПОЛЯМИ ОБРОБНИХ НЕЙРОНІВ

В.Д. Дмітрієнко, С.Ю. Леонов
Анотації на мовах:


Анотация: На основі нейронної мережі адаптивної резонансної теорії (АРТ) з K-значними нейронами розроблена архітектура і алгоритми функціонування стабільно-пластичної дискретної нейронної мережі АРТ з кількома полями обробних нейронів. Нова нейронна мережа призначена для прискорення процесів виявлення сигналів, провідних до ризиків збоїв, при моделюванні цифрових пристроїв.


Ключові слова: адаптивна резонансна теорія (АРТ), нейронна мережа АРТ з декількома полями