1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(18)'2015
  5. Метод оцінювання ризиківкаскадних відмов (аварій) з використанням динамічних матриць критичності

Метод оцінювання ризиківкаскадних відмов (аварій) з використанням динамічних матриць критичності

Є.В. Брежнєв
Анотації на мовах:


Анотация: Каскадні (ланцюгові) відмови становлять ризики для критичних інфраструктур (КІ) та їх інформаційноуправляючих систем (ІУС). Каскадні відмови характеризуються великою важкістю наслідків, невизначеністю механізмів виникнення. В роботі пропонується метод оцінювання ризиків каскадних відмов (аварій) в умовах невизначеності, що пов’язана з відсутністю потрібних статистичних даних для визначення їх імовірнісних характеристик. Метод ґрунтується на використанні лінгвістичної апроксимації (ЛА), що дозволяє провести евристичне прогнозування розвитку каскадних аварій. Невизначеність вибору функції приналежності лінгвістичних термів стану безпеки знижується за рахунок використання інтервальних нечітких множин. В статті також запропоновано стратегії зниження ризиків каскадних відмов в КІ.


Ключові слова: каскадні відмови (аварії), ризик, критична інфраструктура, лінгвістична апроксимація, інтервальні нечіткі множини