1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФОРМАЛЬНИХ СИСТЕМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ТИПУ. СТРУКТУРНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФОРМАЛЬНИХ СИСТЕМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ТИПУ. СТРУКТУРНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ

Ю.В. Паржин
Анотації на мовах:

В роботі запропонована нова концепція створення штучних нейронних мереж – здійснення декомпозиції властивостей образів, що веде до формування декомпозиційної структури образів без використання математичних обчислень. Цю концепцію реалізують розроблені структурні нейронні мережі, що складаються з послідовності інтегрованих зон – процесорів, кожний з яких, використовуючи універсальну процедуру здійснює упорядкування зонних реакцій детекторів попереднього рівня на основі їхнього конкурентного вибору за рівнями збудження. Принципи побудови та функціонування презентативної та репрезентативної підсистем формальної системи інтелектуального типу, що викладені в роботі, є основою запропонованої теорії.
Ключові слова: штучний інтелект, нейронна мережа, презентативна підсистема, репрезентативна підсистема, декомпозиція властивостей образів, формальна система інтелектуального типу