1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. Класифікація об’єктів на основі штучних імунних систем

Класифікація об’єктів на основі штучних імунних систем

М.М. Корабльов, О.О. Фомічов
Анотації на мовах:

В роботі розглядається алгоритм класифікації об’єктів, що працює за принципами штучної імунної системи. Для вирішення задачі класифікації пропонується використання методу пріоритетного послідовного клонування із конкурентно-цільовим відбором клонів, загальних критеріїв відбору клітин та метод додаткового розкиду у визначених областях при відновлюванні класів. У випадку неповної класифікації об’єктів формуються додаткові класи.
Ключові слова: афінність, критерій відбору, приорітетне послідовне клонування, конкурентно-цільовий відбір, додатковий розкид у визначених областях