1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. Модель розподіленої онтологічної бази знань для інтелектуальних інформаційних систем

Модель розподіленої онтологічної бази знань для інтелектуальних інформаційних систем

О.Ю. Шевченко, О.Л. Лещинська
Анотації на мовах:

За останній час значно збільшилася увага до онтологічних баз знань (ОБЗ) при побудові інтелектуальних інформаційних систем. Це обумовлено їх перевагами перед традиційно використовуваними реляційними базами даних (БД), головною з яких є можливість динамічно міняти набір суті, що міститься в сховищі, без зміни його внутрішньої структури. Але ОБЗ також не позбавлені і недоліків. Одним з них є низька продуктивність обчислювальних систем, використовуючих ОБЗ. У даній статті запропонована модель розподіленої ОБЗ. Така модель дозволяє розпаралелювати обчислювальні процеси, що проходять в онтологічній базі знань, і, як наслідок, збільшити швидкодію, захищеність і відмовостійкість всієї системи в цілому.
Ключові слова: онтологія, розподілена база знань, OWL, концепт, ABox, TBox, логічний вивід, web-сервіс