1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ GTEM-КАМЕР ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НА ЕЛЕКТРОМАГНІТНУ СУМІСНІСТЬ

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ GTEM-КАМЕР ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НА ЕЛЕКТРОМАГНІТНУ СУМІСНІСТЬ

В.В. Анікін, І.Є. Бакулін, С.В. Герасимов
Анотації на мовах:

У статті показана актуальність рішення задачі забезпечення одночасного та сумісного функціонування різного радіотехнічного, електронного та електротехнічного обладнання – рішення задачі електромагнітної сумісності технічних засобів. Показано, що проведення випробувань технічних засобів на електромагнітну сумісність дозволяє підвищити ступінь їх стійкості до перешкод. Обґрунтований перспективний напрям в створенні випробувальної апаратури на електромагнітну сумісність технічних засобів – використання GTEM-камер при створенні комп'ютеризованих вимірювальних систем, орієнтованих на вирішення завдань електромагнітної сумісності.
Ключові слова: електромагнітна сумісність, технічні засоби, GTEM–камери