1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. Методика імітаційного моделювання нестаціонарних стохастичних процесів на прикладі тиску в циліндрах системи трансмісії

Методика імітаційного моделювання нестаціонарних стохастичних процесів на прикладі тиску в циліндрах системи трансмісії

О.Б. Ахієзер, Є.Л. Піротті
Анотації на мовах:

Робота присвячена моделюванню нестаціонарних випадкових процесів, представлених у вигляді кривих в спеціальному гільбертовому просторі, за допомогою універсальних і трикутних моделей. Рішення отримане для окремого випадку нестаціонарного стохастичного тиску в циліндрах системи трансмісії транспортного засобу.
Ключові слова: математична модель, випадковий процес, кореляційна функція, спектральна щільність, динамічна ланка