1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. ЦИФРОВИЙ КОРЕЛЯЦІЙНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ ПАРАМЕТРІВ OFDM СИГНАЛІВ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧНОГО РАДІОМОНІТОРИНГУ

ЦИФРОВИЙ КОРЕЛЯЦІЙНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ ПАРАМЕТРІВ OFDM СИГНАЛІВ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧНОГО РАДІОМОНІТОРИНГУ

О.О. Білокуров, В.С. Кузниченко, С.Г. Рассомахин
Анотації на мовах:

Наданий короткий опис частотно-часових особливостей OFDM сигналів, якій дозволяє визначити перелік можливих ідентифікаційних ознак. Запропонований кореляційний метод оцінки основних параметрів складних сигналів в умовах апріорної невизначеності, заснований на циклічній префіксній структурі комбінованого сигналу в межах інтервалу модуляції, якій здійснюється за даними цифрових вибірок мінімальної якості. Для визначення списку робочих ортогональних частот запропонований метод лінійної алгебри, що забезпечує підвищену точність оцінок при мінімумі обчислювальних витрат. Показані переваги запропонованого методу в порівнянні з традиційними методами спектрального аналізу структури сигналів.
Ключові слова: радіомоніторинг, OFDM сигнали, цифрова обробка, взаємна кореляція, система рівнянь алгебри, частотно-часові параметри