1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. МЕТОД ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКИЙ ЗАСНОВАНО НА МАНІПУЛЯЦІЇ ПОКАЗНИКА ХЕРСТА ФРАКТАЛЬНОГО (“КОЛЬОРОВОГО”) ГАУССОВСЬКОГО ШУМУ

МЕТОД ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКИЙ ЗАСНОВАНО НА МАНІПУЛЯЦІЇ ПОКАЗНИКА ХЕРСТА ФРАКТАЛЬНОГО (“КОЛЬОРОВОГО”) ГАУССОВСЬКОГО ШУМУ

К.С. Васюта
Анотації на мовах:

Запропоновано і досліджено перспективну систему прихованої передачі інформації в цифрових широкосмугових каналах зв'язку, засновану на маніпуляції “кольору шуму” випадкового процесу. Приведено алгоритм внесення бінарного повідомлення в лінійно перетворену випадкову послідовність з ядром Мандельброта і алгоритм відновлення бінарного повідомлення. Аналізуються помилки відновлення бінарного повідомлення, що обумовлені його тривалістю і відношенням сигнал/шум.
Ключові слова: скритність, фрактальний шум, бінарне повідомлення, показник Херста, перетворення Мандельброта, помилки відновлення, шум спостереження