1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. Відновлення зображень з використанням аналізу головних і незалежних компонент

Відновлення зображень з використанням аналізу головних і незалежних компонент

А.Г. Ведмідь, С.В. Машталір, Є.С. Сакало
Анотації на мовах:

Модифіковані процедури навчання елементарних нейронних мереж сліпої сепарації і запропоновано архітектуру на стандартних елементах цифрової техніки, що дозволяють вирішувати завдання в режимі самонавчання реального часу з використанням поліноміальних активаційних функцій. Отримав подальший розвиток метод нейромережевої обробки багатовимірних сумішей сигналів на основі спільного використання аналізу незалежних і головних компонент і показано, що він може бути реалізований як у рамках елементарної одношарової архітектури шляхом почергового використання різних алгоритмів навчання, так і в рамках архітектур типу "пляшкове горлечко". Модифіковані рекурентні процедури "відбілювання", сепарації і оцінювання базисних векторів незалежних компонент, що забезпечують високу швидкість збіжності та характеризуються простотою чисельної реалізації.
Ключові слова: нейронна мережа, зображення, компоненти, аналіз, синтез, процедура навчання