1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. Аналіз методів і засобів захисту радіоелектронної апаратури від впливу потужних електромагнітних випромінювань

Аналіз методів і засобів захисту радіоелектронної апаратури від впливу потужних електромагнітних випромінювань

І.А. Капура, Б.В. Бакуменко
Анотації на мовах:

Показано, що відомі пристрої захисту РЕА, засновані на створенні умов короткого замикання, не можуть повною мірою забезпечити захист РЕА від впливу потужних електромагнітних випромінювань. Рішення завдання підвищення ступеня захисту РЕА від імпульсних перешкод неможливо без створення захисних пристроїв, заснованих на використанні ВТНП. Розроблено основні тактико-технічні вимоги до захисних пристроїв РЕА.
Ключові слова: високотемпературна надпровідність, захисні пристрої, мікрополоскова лінія, напівпровідниковий діод, вакуумні ЗП